Skákání snožmo a střídání nohou


Skákání snožmo


Technika střídání nohou